September 7

Pr, 07/09/16

pr-070916 Nếu như nhạc lý cố ý chọn ngày trong tuần tránh W.E thì giờ nhạc cụ chạy không thoát, chỉ một ngày để chọn, không thể làm khác … đúng là chạy trời không khỏi nắng mà …!

 

September 6

Pr, 06/09/16

pr-060916 Giờ hẹn là 2h15 tuy nhiên đến 3h40 mới được vào, mặc dù phải chờ đợi dài cổ nhưng trước cảnh tượng xuất nhập liên tục của những xe đẩy chuyển những trường hợp được khám ưu tiên trước vì cấp cứu khiến ai nấy có chút thắt lại … Giữa khung cảnh đó tự dưng lại nhớ về ngày đó, thời gian đó … cũng may tất cả đã qua …!